Co-creating evidence-based business roadmaps and policy solutions for enhancing coastal-rural collaboration and synergies

Coastal Workshop in the frame of the MAL Danube Delta – Black Sea Coastal Zone

Venue: National Institute for Marine Research and Development "Grigore Antipa" Constanta,
300, Mamaia Boulevard, Constanta 900581, Romania.
Date: 5th September 2019, at 09.00.

INVITAȚIE

WORKSHOP ÎN CADRUL LABORATORUL MULTI-ACTORIAL DELTA DUNĂRII - ZONA COSTIERĂ A MĂRII NEGRE

Locație: Sediul INCDM „Grigore Antipa“, b-dul Mamaia nr. 300, Constanța

Data și ora:  5 septembrie 2019, ora 9:30

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați, în data de 5 septembrie 2019, la sediul INCDM „Grigore Antipa“, b-dul Mamaia nr. 300, Constanța, începând cu ora 9:00, la un workshop în Cadrul Laboratorul Multi-Actorial Delta Dunării - Zona Costieră a Mării Negre.

Acest workshop este organizat în cadrul Proiectului European Orizont 2020 COASTAL (Platformă colaborativă pentru integrarea activităților terestre și maritime) (2018-2021). La nivelul UE, proiectul este monitorizat direct de către DG-AGRI și DG-MARE și va contribui la stabilirea viziunii politicii UE pentru următorii ani. Perspectiva asupra interacțiunii dintre factorii de mediu, infrastructură, factorii socio-economici și administrativi care consolidează sau împiedică creșterea economică în regiunile de coastă din Europa ar trebui să conducă la soluții practice și recomandări de politică pe termen mediu (2020-2050). În total, în proiect sunt șase studii de caz sau Laboratoare Multi-Actoriale, dintre care unul se află în România: zona de coastă a Mării Negre și Gurile Dunării, fiind coordonat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” (INCDM) și Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR). Partenerii locali în proiect sunt: Asociația GAL Delta Dunării (GAL DD) și Asociația Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrală (GAL DC).

Scopul proiectului este de a dezvolta recomandări și scenarii concrete de politici care să permită dezvoltarea economică a regiunii, cu o presiune redusă asupra mediului.

Vă invităm pentru a analiza și discuta împreună „harta mentală“ reprezentată grafic ce a rezultat în urma workshopurilor organizate în toamna anului 2018, pe domenii fundamentale pentru zona costieră și Delta Dunării: agricultură, pescuit și acvacultură și turism. În următoarea fază de implementare a proiectului, hărțile mentale din toate studiile de caz vor fi combinate într-o hartă integrată la nivel european, iar ulterior se vor dezvolta scenarii și se vor identifica modalități de soluționare a problemelor identificate, ce vor fi transferate către factorii decizionali.

Vă rugăm să confirmați participarea cel târziu la data de 23 august 2019, la adresa de e-mail office@alpha.rmri.ro.

Cu stimă,

Director General

Dr. Ing. Simion Nicolaev

------------------

AGENDA

09:00 - 09:30      Înregistrarea participanților

09:30 - 11:00      Introducere

Prezentarea proiectului COASTAL și a principalelor rezultate

11:00 - 11:30      Pauză de cafea

11:30 - 12:30     Prezentarea și discutarea „hărții mentale“

12:30 - 13:30     Pauză de prânz

13:30 - 15:00      Analiza problemelor identificate în zona costieră românească și Delta Dunării

15:00 - 16:00      Concluzii și recomandări